Meme Kanseri Nedir?

Meme Kanseri Belirti Ve Bulguları
Meme kanserinin en sık görülen semptomu yeni bir yumru ya da kitledir, ancak diğer semptomlar da mümkündür. Bir sağlık uzmanı tarafından meme değişiminin kontrol edilmesi önemlidir. Erken dönemde elle kontrol etmek mümkün olmayabilir. Ancak daha sonraları meme ucunda sertlik, çekinti, kanama gibi belirtiler gösterebilir. Daha sonraları koltuk altında, elle hissedilebilecek büyüklükte şişlikler, kistler görülebilir. 

Meme kanseri nedir?

Meme kanseri, memedeki hücrelerin kontrol dışı büyümesiyle başlar.  Bu hücreler genellikle bir röntgende görülebilen veya yumru olarak hissedilen bir tümör oluştururlar. Hücreler, çevreleyen dokularda büyüyebilir (istila edebilir) veya vücudun uzak bölgelerine yayılırsa (metastaz), kötü huyludur (kanser). Meme kanseri neredeyse tamamen kadınlarda görülür, ancak erkekler de meme kanseri olabilir.

Vücudun hemen her yerinde bulunan hücreler kansere dönüşebilir ve diğer bölgelere yayılabilir. Kanser hakkında daha fazla bilgi ve tüm kanserlerin nasıl başladığı ve yayıldığını öğrenmek için, Kanser Temelleri’ne bakınız (Cancer Basics).

Meme kanserinin başladığı yer

Meme kanserleri, memenin farklı bölgelerinden başlayabilir. Meme kanserinin çoğu, meme ucuna (duktal kanserler) süt taşıyan kanallarda başlar. Bazıları anne sütünü yapan bezlerde başlar (lobüler kanserler). Daha az yaygın olan başka meme kanseri türleri de vardır.

Az sayıda kanser, göğüs dışındaki diğer dokularda başlar. Bu kanserler sarkomlar ve lenfomalar olarak adlandırılır ve gerçekten meme kanseri olarak düşünülmez.

Her ne kadar meme kanserinin birçok türü memede bir yumruya neden olsa da, hepsinde olmaz. Birçok meme kanseri, daha önce hissedilebilecek ve semptomlar gelişmeden önce kanserleri daha erken bir aşamada tespit edebilen tarama mamogramlarında bulunur. Meme kanserinin başka semptomları da vardır, gözlemleyip bir sağlık uzmanına bildirmelisiniz.

En önemli kanserin kanserin diğer organlara yayılmadan tanı konulmasıdır. Meme kanserinde erken tanı ile tedavi olma oranı oldukça yüksektir. Meme kanserinde erken teşhis ve tanı bu yüzden çok önemlidir.

Çoğu meme kitlesinin iyi huylu olduğunu ve kanser (kötü huylu) olmadığını anlamak önemlidir. Kanserli olmayan meme tümörleri anormal büyümelerdir, ancak memenin dışına yayılmazlar ve yaşamı tehdit etmezler. Ancak bazı iyi huylu meme kitleleri kadının meme kanseri riskini artırabilir. Herhangi bir meme yumru veya değişikliğinin, iyi huylu veya kötü huylu (kanser) olup olmadığını ve gelecekteki kanser riskinizi etkileyip etkilemeyeceğini belirlemek için bir sağlık uzmanı tarafından kontrol edilmesi gerekir.

normal meme dokusu, göğüs duvarı, meme kanalları,

Meme kanseri nasıl yayılır

Meme kanseri, kanser hücreleri kan veya lenf sistemine girdiğinde ve vücudun diğer bölgelerine taşındığında yayılabilir.

Lenf sistemi, lenf düğümlerini (bağışıklık sistemi hücrelerinin küçük fasulye şeklindeki koleksiyonları) bağlayan vücutta bulunan bir lenf (veya lenfatik) damar ağıdır. Lenf denilen lenf damarlarının içindeki temiz sıvı, doku yan ürünleri ve atık materyal ile bağışıklık sistemi hücrelerini içerir. Lenf damarları, lenf sıvısını memeden uzak tutar. Meme kanseri durumunda, kanser hücreleri bu lenf damarlarına girebilir ve lenf düğümlerinde büyümeye başlar. Memenin lenf damarlarının çoğu:

  • Kolun altındaki lenf düğümleri (aksiller düğümler)
  • Köprücük  kemiği etrafındaki lenf düğümleri (supraklavikular [köprücük kemiği üstünde] ve infraklavikular [köprücük  kemiğinin altında] lenf düğümleri)
  • Göğüs kemiğinin yakınındaki göğüs içindeki lenf düğümleri (iç meme lenf düğümleri)

 meme ile ilgili lenf düğümleri

Eğer kanser hücreleri lenf düğümlerine yayılırsa, hücrelerin lenf sistemine geçmesi ve vücudunuzun diğer bölgelerine yayılması (metastaz yapmış) olasılığı daha yüksektir. Meme kanseri hücreleri olan daha fazla lenf düğümü, kanserin diğer organlarda bulunma olasılığı daha yüksektir. Bu nedenle, bir veya daha fazla lenf düğümünde kanser bulmak genellikle tedavi planınızı etkiler. Genellikle, kanserin yayılıp yayılmadığını bilmek için bir veya daha fazla lenf düğümünü çıkarmak için ameliyat gerekir.

Yine de, lenf düğümlerinde kanser hücresi olan tüm kadınlarda metastaz gelişmez ve lenf düğümlerinde kanser hücresi olmayan bazı kadınlarda daha sonra metastaz gelişir.