Neden GENZ Farkındalık Testi?

Cancerogenesis denilen kanser oluşum sürecinde görülen mutasyonlar 1. Seviye, 2. Seviye ve 3. Seviye olarak gruplandırılır.

  1. Seviye (driver) mutasyonlar diğer mutasyonların oluşumuna sebep olan DNA kontrol basamağında oluşur. Hücre başka mutasyonları(kalıcı değişiklikleri) da geçirmeye ve diğer nesillere aktarmaya başlar.
  2. Seviye mutasyonlar sinyal haberleşme yolakları, tümör baskılayıcı genler ve bağışıklık kontrol basamağı mutasyonlarından kaynaklanır. Bu seviyede düzgün bir şekilde işlev olduğunda, kanser başlangıcı ve kansere karşı savunma mekanizmalarının iyi çalışmaması sağlanır.
  3. Nesil mutasyonlar ise epigenetik mutasyonlardır. Kanserin karakteristiğini ve alt tiplerini belirler. Kanserin hangi alt tipte olacağı ve metastaz yapıp yapmayacağı noktasında bu mutasyonlar etkin rol oynar.

Meme kanseri oluşumu için minimum 4 mutasyon gereklidir.

Tek başına BRCA-1 ve BRCA-2 taşıyıcısı olmanız sizi kanser yapmaz.

Genz testi ise BRCA-1 ve BRCA-2 dahil, ATM, FGFR2 ve MAPK3 genlerini de inceleyerek beş geni tarayarak daha kapsamlı bir sonuç sunar.

Meme kanseri için genetik tarama yaptırmak istediğiniz zaman, genetik testlerin %95’i ailesel kalıtımsal meme kanseri genlerini kontrol eder. Bunlar basamak bir de görev alan tümör baskılayıcılardır. Meme kanseri için tanımlanmış 50 civarı aktif tümör baskılayıcı gen varken. Ülkemizde en çok BRCA-1 ve BRCA-2 olmak üzere iki gen baskılayıcı taranır. BRCA-1 ve BRCA-2 genlerinden kaynaklı meme kanserlerinin oranı dünyada %8 iken ülkemizde %5 civarındadır. Yani meme kanserlerinin sadece %6-7’si BRCA-1 ve BRCA-2 genleri ile açıklanabilir. 

Genz testi, 1 basamak yerine 1. ve 2. basamakları kontrol eder ve 3. basamakta yaşlanma ile gelen hücrelerin yaşlanıp fonksiyonlarını kaybetmesi, stres, kötü beslenme, sigara alkol ve obeziteden kaynaklı görevlerini yerine getirememesi durumlarını önlemek için kişinin yaşına uygun önerilerde bulunur.


Mevcut testler sadece tümör baskılayıcıları hedeflemişken, GENZ farkındalık testi ile tümör baskılayıcılar, hücre çoğalması, hücre kontrol mekanizması ve sinyal/farklılaşma yolaklarında görev alan kilit genler taranarak kişiye daha detaylı bilgiler sunulur. Bu bilgiler ile kanserin sizi nereden yakalayabileceğini ve bundan nasıl kaçınabileceğinizi öğrenmiş olursunuz.