Meme Kanseri Oluşumunu Etkileyen Faktörler

 Genetik Faktörler Ailede meme kanseri öyküsü olması: Annesinde, anne tarafından akrabalarında, teyzesinde ve ve/veya kız kardeşinde meme kanseri olan kadınlarda meme kanseri gelişmesi riski normal toplumdan daha fazladır.
Yeterli Fiziksel Aktivite Yapmamak Yeterli fiziksel aktivite yapmamak meme, kalın bağırsak gibi kanser türlerinin görülme riskini arttırır.
Hiç doğum yapmamış olanlar Hiç doğum yapmamak ve ileri yaşlarda çocuk doğurmak meme kanseri riskini artırırken, emzirmek ise riski azaltıyor.
Menopoz Yaşı Menopoz bilindiği gibi kadının adetten kesildiği, doğurganlığının sona erdiği dönemdir. İleri yaşta (>55 yaş) menopoza girme meme kanseri riskini arttırmaktadır. Burada da etken uzun süre östrojen hormonuna maruz kalmadır.
Adet Yaşı İlk adetini erken yaşlarda görenler, yaşam boyu daha uzun süre östrojen hormonuna maruz kalacaklarından dolayı risk artmaktadır.
BRCA-1, BRCA-2 mutasyonları gibi bir takım genetik değişiklikler BRCA gen testi BRCA1 ve BRCA2 olarak adlandırılan iki meme kanseri yatkınlık genindeki zararlı değişikliği (mutasyon) tanımlamak için yapılan DNA analizi yöntemidir. Bu genlerdeki mutasyon kalıtsal olarak kadınların genel nüfusa göre meme kanseri ve yumurtalık kanserine yakalanma riskini arttırmaktadır.